Rättsregler, normer och socialt handlande

Research output: Chapter in Book/Report/Conference proceedingBook chapterpeer-review

Abstract

Denna artikel syftar till att kortfattat beskriva utvecklingen av en normvetenskap samt att diskutera betydelsen av normanalyser inom samhällsvetenskap. En av sociologins främsta uppgifter ligger i att studera och förstå handlingar. Särskilt viktigt är studiet av interaktion eller samhandling. Genom olika processer av ömsesidig påverkan interagerar aktörer på olika nivåer av samhället. Interaktionen genererar mönster utifrån vilka aktörerna navigerar och gör val. Dessa mönster tar sig olika uttryck men kan med en gemensam term benämnas normer. Normerna utgör den grund utifrån vilken samhället eller gruppen utövar sin påverkan på olika aktörers val av handlingar. De påverkar valet av handlingar genom att bidra med kunskaper om hur man bör handla. Normerna kan i sin enklaste form beskrivas som sociala handlingsdirektiv.
Original languageSwedish
Title of host publicationAspekter av och perspektiv på normer: rättssociologer reflekterar kring normer
EditorsHåkan Hydén
PublisherSociology of Law, Lund University
Pages65-80
VolumeResearch Report, Sociology of Law 1999:3
ISBN (Print)91-7267-001-0
Publication statusPublished - 1999

Publication series

Name
VolumeResearch Report, Sociology of Law 1999:3

Subject classification (UKÄ)

  • Law and Society

Keywords

  • Rättssociologi
  • Durkheim
  • normer

Cite this