Rösträttens århundrade: kampen, utvecklingen och framtiden för demokratin i Sverige

Ulrika Holgersson (Editor), Lena Wängnerud (Editor)

Research output: Book/ReportAnthology (editor)Popular science

Abstract

Mellan 1918 och 1922 infördes allmän och lika rösträtt i Sverige. När riksdagen inleder sitt hundraårsfirande av rösträtten i december 2018 utkommer denna populärvetenskapliga forskarantologi med texter av statsvetare, historiker, ekonomhistoriker, medieforskare, genusvetare och konstvetare. I tre delar, om bakgrunden, utvecklingen under 1900-talet och framtiden, berättar författarna om processerna som ledde fram till riksdagsbesluten, om människorna som arbetade med rösträttsfrågan och om vilka utmaningar demokratin står inför i dag.
Original languageSwedish
Place of PublicationGöteborg/Stockholm
PublisherMakadam förlag
Commissioning bodyThe Bank of Sweden Tercentenary Foundation: Swedish Foundation for Humanities and Social Science Research
Number of pages460
ISBN (Print)9789170612688
Publication statusPublished - 2018 Dec 17

Subject classification (UKÄ)

  • History
  • Political Science

Cite this