Radikalare än Hitler? De esoteriska och gröna nazisterna

Nils G Göran Dahl

Research output: Book/ReportBookPopular science

Abstract

Boken ger en samlad framställning av en föga uppmärksammad idéströmning under 1900-talet: den esoteriska och gröna fascismen. Mängder av enskilda personer, grupper, organisationer och publikationer som under århundradet bidrog till att forma idéströmningen är avsevärd. Här möter såväl bekanta namn som August Strindber och Mircea Eliade dom numera glömda, som Karl Maria Wiligut eller Johann von Leers. En kulmination beträffande aktivitet och inflytande upplevde strömningen i Tredje Riket, framför allt i mkretsarna kring Heinrich Himmler och jordbruksministern Richard Walther Darré.
Original languageSwedish
PublisherBokförlaget Atlantis
Number of pages244
ISBN (Print)91-7353-122-7
Publication statusPublished - 2006

Subject classification (UKÄ)

 • Sociology (excluding Social Work, Social Psychology and Social Anthropology)

Keywords

 • sociology
 • Ecology
 • New Richt
 • Hitler
 • Himmler
 • Strindberg
 • Liebenfels
 • von List
 • Jung
 • Blavatsky
 • Ahnenerbe
 • esotericism
 • sociologi

Cite this