Re-exportförbud - ett genmäle till Ole-Andreas Rognstad

Research output: Contribution to journalArticlepeer-review

35 Downloads (Pure)

Abstract

Den naturliga invändningen mot Ole-Andreas Rognstads kommentar i nummer 3 av ERT till min artikel om re-exportförbud är att min artikeln inte behandlar en konflikt mellan Silhouette och konkurrensrätten och jag påstår inte heller, som Rognstad gör gällande, att senare tids domar ger uttryck för ett nytt rättsläge i förhållandet mellan varumärkesrätten och konkurrensrätten. Syftet med artikeln är, som klart anges i inledningen, att belysa behandlingen av re-exportförbud i gemenskapsrätten för att svara på en hypotetisk fråga: Hur hade Silhouette avgjorts om det var det påstådda re-exportförbudet som hade bedömts och inte frågan om varumärkeskonsumtion. Den frågan blev aldrig prövad av EG-domstolen.
Original languageSwedish
Pages (from-to)643
JournalEuroparättslig tidskrift
Issue number4
Publication statusPublished - 2000

Subject classification (UKÄ)

  • Law

Free keywords

  • parallellhandel
  • konkurrens
  • fria varurörelser
  • exportförbud
  • civilrätt
  • private law

Cite this