Reflektioner om reflektion: Något om skådespelarutbildningens reflektionsuppgifter

Sven Bjerstedt, Harald Emgård

Research output: Book/ReportReportResearch

Abstract

Inom skådespelarutbildningen vid Teaterhögskolan i Malmö ingår mer omfattande reflektionsuppgifter på åtminstone tre utbildningsnivåer: kandidat, magister och master. Inga av dessa kan till vare sig omfattning, innehåll eller framställningsform förväntas vara direkt jämförbara med konventionella akademiska uppsatser vid andra fakulteter. Det finns på det konstnärliga området ingen lång tradition av formellt reglerade reflektionsuppgifter. Här finns därför behov av att artikulera områdets särart, dels beträffande uppgifternas särskilda mål och metoder, dels beträffande deras särskilda problem och potential. Den här texten är ett försök i den riktningen.
Original languageSwedish
PublisherMalmö: Lund University, Malmö Theatre Academy
Number of pages13
Publication statusPublished - 2013

Subject classification (UKÄ)

  • Performing Arts

Free keywords

  • teater
  • skådespelarutbildning
  • reflektion

Cite this