Rehabiliteringsteknisk forskning

Research output: Contribution to journalArticlepeer-review

Abstract

Föreliggande artikel söker presentera det vida området (re)habiliterings-teknisk forskning. Strukturen är allmän, men exemplen är många. Flertalet är hämtade från CERTEC, Centrum för Rehabiliteringsteknik, inom Tekniska Högskolan i Lund, där alla författarna är verksamma: Bodil Jönsson, universitetslektor och forskningsledare, Håkan Eftring, tekn lic och forskarstuderande inom robotteknik, Charlotte Magnusson, tekn dr (fysik) och inriktad mot artificiell intelligens, och Arne Svensk, civ ing, forskarstuderande och tidigare omsorgsarbetare under 20 år.
Original languageSwedish
Pages (from-to)224-230
JournalSocialmedicinsk tidskrift
Volume72
Issue number6-7
Publication statusPublished - 1995

Subject classification (UKÄ)

  • Human Computer Interaction

Free keywords

  • Etik - juridik - ekonomi - tillgänglighet
  • Metod- och teoribildning
  • Kognitiva funktionshinder (utvecklingsstörning och hjärnskador)
  • Certec
  • Rörelsehinder

Cite this