Relationell socialpsykologi. Teorier och tillämpningar

Bo Isenberg, Henrik Stenberg

Research output: Book/ReportBookResearch

Abstract

Människor är ständigt involverade i sociala relationer. Det gäller när vi möter andra ansikte mot ansikte, när vi kommunicerar mobilt och när vi i vår ensamhet begrundar våra liv. Och det gäller arbete, kärlek, familj, vänskap, ovänskap, konflikt, konkurrens, avund, försoning – och så vidare. Sociala relationer är alltså av avgörande betydelse i all social och personlig utveckling. I denna bok presenteras ett antal teorier som betraktar sociala relationer som samhällets viktigaste element. Vi kallar detta perspektiv för relationell socialpsykologi. Den relationella socialpsykologin befinner sig i området mellan psykologisk socialpsykologi och sociologisk socialpsykologi och studerar det som sker när människor samspelar med varandra. Teorierna i den här boken är redskap för att analysera sociala möten, situationer och interaktioner och den kommunikation och de emotioner som uppstår. De ska också kunna fungera som utgångspunkt för professionella tillämpningar av teoretiska begrepp och perspektiv, till exempel inom social omsorg, vård och terapi. I boken presenteras klassiska och samtida företrädare för socialpsykologin: George Herbert Mead, Erich Fromm, Simone de Beauvoir, Erving Goffman, Thomas J. Scheff, Randall Collins, Arlie Russell Hochschild, Jack Katz, Johan Asplund och Georg Simmel.
Original languageSwedish
PublisherLiber
Number of pages290
ISBN (Print)978-91-47-09831-6
Publication statusPublished - 2013

Subject classification (UKÄ)

  • Sociology (excluding Social Work, Social Psychology and Social Anthropology)

Free keywords

  • Relationell socialpsykologi
  • interaktionism
  • Simmel
  • sociologi

Cite this