Relationer, subjektspositioner och hierarkier i handledningen av doktorander

Research output: Contribution to journalArticlepeer-review

Abstract

I papret argumenteras för behovet av att förstå doktorandhandledning som kontextberoende – som en relationell och situationell social praktik. En central uppgift för handledaren är att reflektera över, och problematisera, vilka olika subjektspositioner som är verksamma i samspelet mellan handledare och doktorand, och hur dessa påverkar handledningen. Detta eftersom olika subjektspositioner ofrånkomligen ordnas hierarkiskt i relation till varandra. Syftet med papret är att från ett intersektionellt perspektiv beskriva hur doktorandhandledningen underlättas eller försvåras av hur subjektspositioner korsas, samverkar och får betydelse för mötet. Det här innefattar även ett intresse för hur olika relationella aspekter påverkar handledningen, i det här papret beskrivs mer specifikt konsekvenser av dubbla roller i handledningen till följd av privata relationer och umgänge; av förskjutningar av rollerna i handledningen till följd av parallell kollegialitet genom doktorandens institutionstjänstgöring; överförda rollers betydelse för handledningen, såsom modrande och sexuell attraktion; samt slutligen inverkan på handledningen av andra maktordningar än den meritokratiska hierarkin, såsom betydelser av kön, klass, etnicitet, sexualitet och funktionsförmåga. Utgångspunkten är att olika handledningsstilar på olika gynnar handledningssituationen beroende på hur relationer, subjektspositioner och hierarkier verkar i samspelet mellan handledare och doktorand.
Original languageSwedish
Number of pages10
JournalForskarhandledning Lunds universitet
Publication statusPublished - 2017 Jan 12

Subject classification (UKÄ)

  • Educational Sciences

Cite this