Religion och coping - om religionens roll i hanterande av kriser

Jan Hermanson

Research output: Chapter in Book/Report/Conference proceedingBook chapter

Abstract

Kapitlet introducerar copingteorin och hur en sådan kan hjälpa oss att förstå religionens roll vid kriser. Religionens mångdimensionalitet diskuteras och centrala begrepp inom copingteorin presenteras (signifikans, primär, sekundär och tertiär bedömning). Antaganden om copingprocessen och hur denna sammanstrålar med religion introduceras liksom olika strategier för att behålla signifikans
Original languageSwedish
Title of host publicationDen religiösa människan. En introduktion till religionspsykologin.
EditorsAntoon Geels, Owe Wikström
PublisherNatur och kultur
ISBN (Print)978-91-27-10772-4
Publication statusPublished - 2006

Bibliographical note

The information about affiliations in this record was updated in December 2015.
The record was previously connected to the following departments: Centre for Theology and Religious Studies (015017000)

Subject classification (UKÄ)

  • Religious Studies

Keywords

  • Coping theory Coping processes Extrinsic religious orientation Intrinsic religious orientation Search for Significance

Cite this