Religion och populärkultur : från Harry Potter till Left Behind

Pierre Wiktorin

Research output: Book/ReportBookResearch

4007 Downloads (Pure)

Abstract

Bokens målgrupp är universitets- och högskolestudenter såväl som allmänhet som har börjat ta del av diskussionen kring religion i populärkultur. Boken har ett religionsantropologiskt anslag och går igenom definitionsproblematik, religiösa grupperingars bruk av populärkultur och reaktion gentemot populärkultur som sprider "falsk" religion. Återkommande narrativ och hur dessa tolkas som alluderande på kristendom diskuteras också liksom behovet av "det Andra".
Original languageSwedish
PublisherSekel Bokförlag
Number of pages143
ISBN (Print)978-91-85767-92-2
Publication statusUnpublished - 2011

Bibliographical note

Köp boken här: http://www.sekel.se/

The information about affiliations in this record was updated in December 2015.
The record was previously connected to the following departments: History and Anthropology of Religions (015017025), General History and Anthropology of Religions (015017030)

Subject classification (UKÄ)

  • History of Religions

Free keywords

  • religionsantropologi
  • reception
  • populärkultur
  • Harry Potter

Cite this