Remissyttrande: Inbjudan att lämna synpunkter på EU:s immaterialrättsmyndighets utkast i fråga om upprättande av en webbportal beträffande verk och andra alster som inte finns i handeln

Research output: Other contributionConsultation Response

44 Downloads (Pure)
Original languageSwedish
Publication statusPublished - 2020

Subject classification (UKÄ)

  • Law

Free keywords

  • Consultation response

Cite this