Review of Anne Renate Schönhagen, Die Brüder schauen sehnsüchtig nach einer ausgestreckten Bruderhand von der anderen Seite des Meeres. Das Verhältnis der schwedischen Staatskirche zum nationalsozialistischen Deutschland. Frankfurt 2000

Research output: Contribution to journalReview (Book/Film/Exhibition/etc.)

Abstract

Boken bygger på en doktorsavhandling från Mannheim 1998 och innehåller en intressant undersökning av den svenska kyrkliga verksamheten i Berlin (den officiella Victoriaförsamlingen) och Wien (den frivilliga Israelsmissionen) under den nationalsocialistiska tiden. Deras hjälpverksamhet för judar eller judekristna markerade distans till regimen och beskrivs som motstånd. Underrubriken lovar dock mer än boken ger. Själva undersökningen börjar först på s 128 (totalt 254 s). Boken innehåller en mängd sak- och stavfel beträffande svenska förhållanden och namn (Lundateologerna sägs ha varit starkt influerade av Barths teologi, citat av E. Eidem feltolkas, flera biskopar placeras i fel stift osv).
Original languageEnglish
Pages (from-to)384-386
JournalTheologische Rundschau
Volume67 (2002)
Publication statusPublished - 2002

Bibliographical note

Reviewed Work(s):
Die Brüder schauen sehnsüchtig nach einer ausgestreckten Bruderhand von der anderen Seite des Meeres. Das Verhältnis der schwedischen Staatskirche zum nationalsozialistischen Deutschland. Frankfurt 2000 (by Anne Renate Schönhagen)




The information about affiliations in this record was updated in December 2015.
The record was previously connected to the following departments: Centre for Theology and Religious Studies (015017000)

Subject classification (UKÄ)

  • Religious Studies

Cite this