Review of Blot. Tro och offer i det förkristna Norden

Research output: Contribution to journalReview (Book/Film/Exhibition/etc.)

Original languageSwedish
JournalHistorielärarnas Förenings Årsskrift
Publication statusPublished - 2003

Bibliographical note

Reviewed Work(s):
Blot. Tro och offer i det förkristna Norden (by Britt-Mari Näsström)

Subject classification (UKÄ)

  • History

Cite this