Review of Cecilia Wejryd, Läsarna som brände böcker. Erik Jansson och erikjansarna i 1840-talets Sverige. Uppsala 2002

Research output: Contribution to journalReview (Book/Film/Exhibition/etc.)

Abstract

Denna fakultetsopposition ifrågasätter om bokbränningen, och inte snarare syndfrihetsläran var det centrala i erikjansismen, även om framställningen av bokbränningens progression här är en förtjänst. Wejryd använder skickligt Wilsons schismmodell, med tonvikt på den mobiliserande aktören, den utlösande faktorn och kyrkans sociala kontroll, kombinerad med Hirschmans termer exit (olämpligt översatt med ”sorti”), voice och loyalty, som ger struktur åt ett disparat och svårbemästrat material. Hon lägger en källkritiskt säkrare grund än tidigare forskning och undanröjer okritiska kompilationer. Teologiska förklaringar lyfts fram på ett förtjänstfullt sätt, t. ex. tolkningen av rörelsen som ett storhushåll, där en spiritualiserad husfars- och husmorsroll gör de övriga stånden överflödiga.
Original languageEnglish
Pages (from-to)258-265
JournalKyrkohistorisk årsskrift
Volume2003
Publication statusPublished - 2003

Bibliographical note

Reviewed Work(s):
Läsarna som brände böcker. Erik Jansson och erikjansarna i 1840-talets Sverige. Uppsala 2002 (by Cecilia Wejryd)
The information about affiliations in this record was updated in December 2015.
The record was previously connected to the following departments: Centre for Theology and Religious Studies (015017000)

Subject classification (UKÄ)

  • Religious Studies

Cite this