Review of John Ternstedt, "Några anteckningar om mitt liv". Skara 1999

Research output: Contribution to journalReview (Book/Film/Exhibition/etc.)

Abstract

John Ternstedt (1844-1938) var en av de relativt få svenska präster som påverkades av Tübingerteologen J. T. Beck. Dessa kortfattade anteckningar innehåller inga teologiska analyser, men ger tydliga intryck av spiritualiteten i dessa kretsar med dragning åt mystik och distans till nyevangelismen. Vi får inblickar i såväl skolelevens som lantprästens tillvaro i en tid då präst och församlingsbor var mer beronde av varandra än nu. Tyvärr är utgåvan helt okommenterad. Stavningen normaliserades "omkring 1950", men de editionstekniska frågetecknen är åtskilliga (överstrukna partier har utelämnats, tillagda har fogats in utan klamrar) och en del skrivfel förekommer.
Original languageEnglish
Pages (from-to)174-175
JournalKyrkohistorisk årsskrift
Volume2002
Publication statusPublished - 2002

Bibliographical note

Reviewed Work(s):
Några anteckningar om mitt liv, Skara 1999 (by John Ternstedt)
The information about affiliations in this record was updated in December 2015.
The record was previously connected to the following departments: Centre for Theology and Religious Studies (015017000)

Subject classification (UKÄ)

  • Religious Studies

Cite this