Review of Mårten Björkgren, Drama och dialog. Olov Hartman som homilet under åren som församlingspräst 1932–1948. Åbo 1999

Research output: Contribution to journalReview (Book/Film/Exhibition/etc.)

Abstract

Björkgrens avhandling i praktisk teologi undersöker vad församlingsprästen Hartman ville som predikant och hur han förverkligade detta i sina predikningar. Förf. undersöker Hartmans tänkande, vilka strävanden hans predikningar speglar och deras formal-homiletiska stil. Metoden beskrivs som innehållslig textanalys. Bättre än ”drama” hade ”spänning” passat i huvudrubriken. För första gången har otryckt material av Hartman från de grundläggande och viktiga åren som församlingspräst undersökts i stor skala (50 predikningar 1932–33, 71 från 1933–35, 74 från 1944–48). Ca 300 utkast från 1936–43 har beaktats, men lämnats utanför den formal-homiletiska analysen. Övertygande visas att det som ibland kallats förhistoria har ett historiskt egenvärde. Förf. har inte gjort skillnad mellan predikan vid julotta och högmässa, som båda kallas ”högmässopredikan” och skriftetalen har inte undersökts. Den tvärvetenskapliga Hartmanforskningen har dock tillförts nya perspektiv och avhandlingen utgör en gedigen forskningsinsats.
Original languageEnglish
Pages (from-to)298-305
JournalKyrkohistorisk årsskrift
Volume2000
Publication statusPublished - 2000

Bibliographical note

Reviewed Work(s):
Drama och dialog. Olov Hartman som homilet under åren som församlingspräst 1932–1948. Åbo 1999 (by Mårten Björkgren)
The information about affiliations in this record was updated in December 2015.
The record was previously connected to the following departments: Centre for Theology and Religious Studies (015017000)

Subject classification (UKÄ)

  • Religious Studies

Cite this