Risker vid eldning med naturgas i värmeanläggningar för bostadshus: Etapp 1: beskrivning av naturgas och värme- anläggningar

Göran Holmstedt, D Löfgren

Research output: Book/ReportReportResearch

409 Downloads (Pure)

Abstract

Hur naturgas bildas är ännu ej definitivt klarlagt. Den etablerade och allmänt accepterade uppfattningen är att de största gasfyndigheterna bildades under samma tidsperiod och på ungefär samma sätt som oljan – d.v.s. genom förkolning av djur- och växtorganismer för 300-400 miljoner år sedan. Det finns dock naturgas som inte är äldre än 100-150 miljoner år, t.ex. den danska Nordsjögasen. Under senare år har emellertid nya teorier framförts som anger att flera olika ursprung skulle kunna vara möjliga, bl.a. från jordmanteln kommande icke biologisk naturgas – s.k. djupgas.
Original languageSwedish
PublisherDepartment of Fire Safety Engineering and Systems Safety, Lund University
Number of pages25
Volume3045
Publication statusPublished - 1989

Publication series

NameLUTVDG/TVBB--3045--SE
Volume3045
ISSN (Print)0284-933X

Subject classification (UKÄ)

  • Other Civil Engineering
  • Building Technologies

Cite this