Riskpatienter med ansvar – att välja mellan en marginell och en fullgod donator

Research output: Chapter in Book/Report/Conference proceedingBook chapterResearch

Abstract

Var drar man gränsen mellan offentligt och privat i hälso- och sjukvården? Det finns tecken som tyder på att vi går mot en alltmer fragmenterad hälso- och sjukvård.

Hälso- och sjukvården berör alla och debatteras ständigt. De senaste åren har debatten i stor utsträckning handlat om var gränsen ska gå mellan offentligt och privat. Ska privata aktörer äga akutsjukhus? I vilken utsträckning kommer vi att behöva privata vårdförsäkringar? Hur ska samarbetet mellan läke­medelsindustrin och vården se ut? Men debatten handlar också om i vilken utsträckning andra, t.ex. media, patienter och intresse­organisationer, ska ha insyn i vårdens praktik och professionernas utövande. Ytterligare en aspekt som diskuteras i boken är vilka intressen som betraktas som offentliga respektive privata. Kapitlen visar att det i det vardagliga arbetet i hälso- och sjukvården samtidigt pågår både motstridiga och komplementära processer, vilka kan delas in i flera dimensioner av offentligt och privat. Sammantaget pekar dessa processer mot en utveckling som tenderar att fragmentera hälso- och sjukvården.
I denna bok ger femton forskare från olika discipliner inblick i detta spännande gränsland mellan offentligt och privat i vården.
Original languageSwedish
Title of host publicationMellan offentligt och privat. Elva berättelser om hälso- och sjukvården. Om styrning, praktik och intressen i hälso- och sjukvården
EditorsKajsa Lindberg Lindberg, Maria Blomberg
PublisherSantérus förlag
ISBN (Print)978-91-7335-015-0
Publication statusPublished - 2009

Subject classification (UKÄ)

  • Ethnology

Cite this