Rumänska på nätet: En solitär

Coralia Ditvall

Research output: Chapter in Book/Report/Conference proceedingBook chapter

Abstract

”IT-baserad-Rumänska”-konceptet har visat sig vara en mycket bra utbildningsmodell bl a för att öka studentantalet. Vi presenterar vår e-lösning för att ”snappa upp” ”rest*-studenter” och därmed höja genomströmningen – ett moment som visar sig vara omöjlig inom campusmodellen. Vi presenterar våra resultat i en statistisk överblick. (*Studenter som har rest-prov.)
Original languageSwedish
Title of host publicationFrån vision till praktik: Språkutbildning och informationsteknik
EditorsPatrik Svensson
PublisherNätuniversitetet, Härnösand.
Pages179-189
ISBN (Print)978-91-975425-8-6
Publication statusPublished - 2006

Subject classification (UKÄ)

  • Languages and Literature

Cite this