Säkerhetskulturen i sjö- och luftfart

Research output: Contribution to specialist publication or newspaperNewspaper article

309 Downloads (Pure)

Abstract

2006 lades avhandlingen Safety culture in sea and Aviation transport fram vid Institutionen för Designvetenskaper vid Lunds tekniska högskola. Avhandlingsarbetet var framför allt en del av det LFV-finansierade HUFA-projektet (Human Factors in Air Navigation Services)
vid Lunds universitet, samt en del av ett större sjösäkerhetsprojekt
finansierat av bl.a. Sjöfartsverket och VINNOVA. Här följer en sammanfattning av några av resultaten från avhandlingsarbetet.
Original languageSwedish
Pages11-12
Specialist publicationFlygtendenser
Publication statusPublished - 2009 Mar 1

Subject classification (UKÄ)

  • Production Engineering, Human Work Science and Ergonomics

Free keywords

  • säkerhetskultur
  • flygtrafikledning
  • sjöfart
  • ramptjänst
  • organisationsklimat
  • lärande för säkerhet

Cite this