”Så länge icke någon olägenhet i sanitärt hänseende deraf förspörjes”: Historien om de sjöströmska avträdena

Research output: Contribution to specialist publication or newspaperSpecialist publication articlePopular science

Abstract

På nuvarande Kyrkogatans östra sida, strax söder om universitetshusets sydfasad där den gamle zoologen Sven Nilssons byst i dag reser sig på sin höga sockel, där låg i äldre tider ett numera helt försvunnet kvarter, tomten nr 21 i Krafts rote enligt staden Lunds dåvarande tomtindelning. Det var en tomt med en i många avseenden stolt akademisk och kulturell historia, men när den under 1800-talets senare hälft kommit i universitetets ägo blev den även föremål för en – om uttrycket ursäktas – skitfråga.
Original languageSwedish
No.33
Specialist publicationLundensaren : Nyhetsbrev för alumner
Publication statusPublished - 2020 Jun 12

Subject classification (UKÄ)

  • History

Cite this