SAFE MULTIBYGG, Slutrapport Riskidentifiering, analys och åtgärdsmetodik för olycksförebyggande arbete för multifunktionella byggnader med avseende på specifika antagonistiska hot

Patrick van Hees, Martin Nilsson, Håkan Frantzich, Berit Andersson, David Lange, Michael Strömgren, Johan Sjöström

Research output: Book/ReportReportResearch

70 Downloads (Pure)

Abstract

Multifunktionella byggnader karaktäriseras av att flera olika funktioner (verksamheter) finns inom en och samma byggnad. Ofta är några av funktionerna att betrakta som samhällsviktiga. Brandskyddet i sådana byggnader är av största vikt med hänsyn till att ett stort antal personer kan befinna sig i byggnaden samtidigt som en brand skulle kunna orsaka förlust av samhällsviktiga funktioner. Vidare har det i samhället skett en ökning av antagonistiska attacker. I forskningsprojektet SAFE MULTIBYGG har ett helhetsgrepp tagits över den problematik som finns avseende brandskydd och antagonistiska hot i multifunktionella byggnader. Denna rapport utgör en sammanfattande slutrapport för forskningsprojektet och summerar resultaten av ingående arbetspaket. Projektet har finansierats av MSB, Myndigheten för samhällsskydd och beredskap. Projektet inleddes 2011 och avslutades i december 2013
Original languageSwedish
PublisherLund University, Department of Fire Safety Engineering
Commissioning bodySwedish Civil Contingencies Agency (MSB)
Number of pages73
Publication statusPublished - 2014 Jan 1

Publication series

NameDepartment of Fire Safety Engineering and System Safety
PublisherDepartment of Fire Safety Engineering and System Safety, Lund University
No.3174
ISSN (Print)1402-3504

Subject classification (UKÄ)

  • Engineering and Technology
  • Other Engineering and Technologies not elsewhere specified
  • Building Technologies

Cite this