Samtidshermeneutik. Sociologiska optioner, predikament, realiteter

Research output: Contribution to journalArticlepeer-review

Abstract

Artikeln diskuterar moderniteten, samtiden, sociologin och förhållandet dem emellan samt hur samtiden betingar vetandet om denna samtid, och hur vetandet om samtiden gestaltas. Den epistemologiska konstellation som framkallas förstår jag som sociologisk samtidshermeneutik, eller samtidshermeneutisk sociologi. Dess grundantagande är: ju mer en kultur karakteriseras av kontingens (komplexitet, transition, abundans), desto mer analys blir nödvändig – och möjlig. Det är en grundsats som gällde också för den klassiska moderna sociologin. Allt sedan den var klassisk, har sociologin formulerat sig på nytt – som den alltså korresponderar med modernitetens förvandlingar. Vår samtid påkallar och möjliggör nya sociologiska variationer. Sociologen verkar med andra ord i rummet mellan nödvändigheten och friheten. Artikeln behandlar ett antal element (ansatser, frågor, predikament, optioner, nödvändigheter) som är adekvata i en förståelse av samtiden, vare sig det handlar om begränsade utsnitt av denna (segment, sekvenser) eller om svepande, generella undersökningar, om teoretiska studier eller empiriska. Tillsammans tjänar de som utgångspunkt för kombinationer och variationer i syfte att göra samtiden intelligibel (vad den skulle kunna vara, hur den blivit sådan den är, vad den skulle kunna bli), att visa på betydelser och funktioner (men inte nödvändigtvis bevisa dem), att visa på giltighet (men inte slutgiltighet, begreppslig eller annan). Framställningen kombinerar teoretiska, metodologiska och kunskapsteoretiska spörsmål. Undersökningens anspråk är explorativt, tentativt – teser skall förstås också som frågor. Specifikt kretasr diskussionen kring följande frågor: kontingens och emergens; antropologi; discipliner och kulturer; hermeneutik och typologisering; heuristik och serendipitet; perspektivitet och oblivionism; teori och teoretisk design; den konjunktiva sociologin.
Original languageSwedish
Pages (from-to)49-80
JournalSosiologisk årbok
Volume2011
Issue number1-2
Publication statusPublished - 2011

Subject classification (UKÄ)

  • Sociology (excluding Social Work, Social Psychology and Social Anthropology)

Keywords

  • samtidshermeneutik
  • sociologi
  • teori
  • sociology
  • kunskapssociologi

Cite this