Samtyckets betydelse vid internationell varumärkeskonsumtion: EG-domstolens avgörande i "Davidoff-fallet"

Research output: Contribution to journalArticlepeer-review

2515 Downloads (Pure)

Abstract

Davidoff-fallet samtyckets betydelse vid parallellhandel. Frågan gällde hur man avgör om en varumärkesinnehavare på ett bindande sätt samtyckt till import från tredje land. Måste medgivandet vara uttryckligt eller räcker det att rättsinnehavaren inte direkt förbjudit parallellimport? Utslaget har föregåtts av omfattande diskussion i juridisk litteratur och blev också föremål för stor uppmärksamhet i svensk och internationell press.
I de aktuella fallen gäller det re-import från Singapore av Davidoff COOL WATER och parallellimport av Levis jeans från USA. Betydande parallellimport-intressenter utmanade märkesgiganterna och fick medhåll för sitt synsätt i en deldom från High Court i England. I tämligen provokativa formuleringar utmanade Justice Laddie, J. EG-praxis på området.
Med stöd av engelsk rättspraxis förespråkade Laddie att stränga krav skulle uppställas för att förhindra internationell marknadsuppdelning med stöd av varumärkesskydd. High Court öppnade med sina tolkningsfrågor en möjlighet för EG-domstolen att tolka varumärkesdirektivet4 på ett sätt som i praktiken skulle innebära internationell konsumtion av varumärkesrätten.5
Syftet med denna uppsats är att ge en bakgrund, penetrera rättsfrågan och kommentera konsekvenserna av EG-domstolens inställning till samtyckets betydelse i Davidoff.
Original languageSwedish
Pages (from-to)3-15
JournalNIR: Nordiskt immateriellt rättsskydd
Issue number1
Publication statusPublished - 2002

Subject classification (UKÄ)

  • Law

Keywords

  • private law: intellectual property law
  • civilrätt: immaterialrätt
  • implied consent
  • fria varurörelser
  • parallellhandel
  • samtycke
  • underförstått samtycke
  • konsumtion

Cite this