Original languageSwedish
PublisherSveriges Radio, Vetandets värld
Publication statusPublished - 2015

Bibliographical note

Vad gör digitaliseringen av samhället med oss? Hur påverkar det vårt lärande, vårt arbetsliv och vårt sociala samspel? Hur förändras forskarrollen och kunskapssökandet när all data finns tillgänglig överallt? Hur skapas tillit på nätet och vilken typ av teknisk allmänbildning krävs för att vara och en ska bli herre över sitt digitala liv?

Dessa frågor och många fler tas upp under Vetenskapsradions tvärvetenskapliga seminarium – Du sköna digitala värld.

Under seminariet medverkar Agneta Gulz, professor i kognitionsvetenskap, Linköpings universitet, Anders Persson, professor i utbildningsvetenskap- och sociologi, Lunds universitet, Per Runeson, professor i datavetenskap, Lunds tekniska högskola och Thomas Kaiserfeld, professor i idé- och lärdomshistoria, Lunds universitet.

Moderator är Vetenskapsradions Ulrika Björkstén. Camilla Widebeck är programledare för Vetandets värld.

Välkommen att lyssna på plats på Mejeriet i Lund torsdag den 15 oktober klockan 10.30-12.30. Slutdiskussionen direktsänds i Vetandets värld i P1

Subject classification (UKÄ)

 • Sociology (excluding Social Work, Social Psychology and Social Anthropology)
 • Educational Sciences

Free keywords

 • educational sciences
 • utbildningsvetenskap
 • sociology
 • sociologi
 • digitalisering
 • social interaktion
 • ansikte mot ansikte
 • sociala medier
 • onlineschack

Cite this