Servicearbetets förvandlingar och förhandlingar

Research output: Book/ReportAnthology (editor)Research

390 Downloads (Pure)

Abstract

Servicearbetets förvandlingar och förhandlingar tar sin utgångspunkt i de ständigt föränderliga villkor som service- arbetet står inför. detta temanummer har sin upprinnelse i en workshop med temat ”Service på marginalen” med deltagare från institutionen för service management och tjänstevetenskap och inbjudna gäster.
En kritisk och reflekterande ansats, grundad i empiriska studier som sätter servicearbetet i sitt specifika sociala sammanhang, är en utgångspunkt i samtliga bidrag. Essä- erna illustrerar konkreta aspekter på servicemötesproble- matiken, såsom det ofta blir när det handlar om mellan- mänskliga relationer. En mängd motstridiga bilder av tjäns- tearbetets villkor är återkommande. bakgrunden till det flera av författarna skriver om är en diskussion om det individu- aliserade samhället som ofta betraktas vara i ständig för- ändring och där medborgarna förväntas förvalta sitt pund på bästa sätt. det handlar inte enbart om att navigera inom ekonomiska ramar, utan också om kulturella förväntningar och normer kring hur vi ska vara i både vårt yrkesliv och som medborgare.
Original languageSwedish
PublisherInstitutionen för service management och tjänstevetenskap, Lunds universitet
Number of pages115
Volume1
ISBN (Print)978-91-982330-0-1
Publication statusPublished - 2014

Publication series

NameSkriftserie Institutionen för service management och tjänstevetenskap
Volume1

Subject classification (UKÄ)

  • Social Sciences Interdisciplinary

Cite this