Självskattad hälsa och förekomst av utmattningstecken bland Svenska skolledare: Tvärsnittsresultat från 2018 och 2019

Research output: Book/ReportReportResearch

Abstract

I denna rapport redovisas delresultat från ett treårigt forskningsprojekt som
finansieras av AFA-försäkringar. Projektet heter ”Skolledares arbetsmiljö: Ett
projekt om organisatoriska förutsättningar, stressrelaterad psykisk ohälsa,
personalrörlighet och förbättringspotential”. Projektet är ett tvärvetenskapligt
samarbete mellan Avdelningen för arbets- och miljömedicin (AMM) och
Institutionen för psykologi (IfP) vid Lunds Universitet samt Centrum för
skolledarutveckling vid Umeå Universitet.

I rapporten redovisas tvärsnittsresultat från totalt 2749 skolledare som
besvarade en webbenkät åtminstone en gång något av åren 2018 (n=2274) och
2019 (n=1959). Fokus ligger på att belysa skolledarnas självskattade hälsa samt
att värdera hur stor andel av skolledarna som uppvisar tidiga tecken på
utmattning eller uttalade tecken på utmattning. Om hänsyns tas till
undersökningens begräsningar, visar resultaten att cirka 20-25% av skolledarna
ligger i riskzonen för att utveckla UMS om deras situation blir varaktig.
Samtidigt rapporterar majoriteten av skolledarna sin allmänhälsa som god eller
mycket god.
Original languageSwedish
PublisherArbets- och miljömedicin Syd
Number of pages32
Publication statusPublished - 2020 May 27

Subject classification (UKÄ)

  • Psychology
  • Psychiatry

Cite this