Skalmur med träregelstomme (informationsskrift i serien: Fuktsäkerhet i byggnader)

Kenneth Sandin

Research output: Book/ReportBookResearch

Abstract

Skalmur med bakomliggande träregelstomme är idag en av de vanligaste yttervägskonstruktionerna i Sverige. I allmänhet fungerar konstruktionen bra. Det finns dock många exempel på skador som beror på brister i fuktsäkerheten.

I denna skrift beskrivs olika fuktbelastningar och vilka problem som kan uppstå. Varje detalj i konstruktionen beskrivs ur fuktteknisk synvinkel. Olika åtgärder för att förbättra fuktsäkerheten diskuteras utförligt. Härvid läggs stor vikt vid att skapa förståelse för de byggnadsfysikaliska sambanden. Vidare redovisas detaljlösningar för de vanligaste anslutningsdetaljerna.
Original languageSwedish
PublisherByggforskningsrådet (BFR)
Number of pages35
VolumeT10:1993
ISBN (Print)91-540-5541-5
Publication statusPublished - 1993

Publication series

NameBFR T-skrift
VolumeT10:1993
ISSN (Print)1104-8433

Subject classification (UKÄ)

  • Materials Engineering
  • Building Technologies

Free keywords

  • skalmurar detaljer funktion fukt skador exempel råd

Cite this