Skapandet av en föreställd gemenskap - det "nya Europa"

Anna Piasecka

Research output: Book/ReportReportResearch

Abstract

Den här uppsatsen skall undersöka några av företeelserna som har betydelse för ett skapande av en europeisk identitet och ett "gemensamt" Europa. Diskussionen om Europa som gemensam institution handlar oftast om ekonomiska svårigheter, sällan diskuteras t.ex. historiska, normativa, och kulturella mellanmänskliga och mellanstatliga dilemman i större sammanhang. Frågan jag ställer i uppsatsen tar just upp denna diskussion. Är en europeisk identitet möjlig, samt vilka problem respektive möjligheter finns med ett sådant koncept? Jag vill inte ge några direkta svar, utan föra en hypotetisk och abstrakt diskussion om EU kan vara en federation där alla medborgare känner en tilltro och en samhörighet med varandra, samt hur man skulle kunna gå tillväga för att frambringa ett sådant fenomen. Syftet med uppsatsen är att föra en teoretisk diskussion och få en ökad förståelse för hur och om man kan konstruera identiteter och vad det innebär att göra det i internationella allianser som EU. Slutsatser/Resultat: En europeisk identitet är en möjlig utveckling, samtidigt kan en europeisk identitet vara för svag för att betecknas som just "identitet". En europeisk identitet kan ha styrka ut mot världen, för att separera, vi - Europa och de - världen, och existera proforma, men när det kommer till inom europeiska konflikter kan den europeiska identiteten snabbt förglömmas. Multikulturalismen och Europas historia förhindrar ett utvecklande av en europeisk identitet, men förespråkar respekterandet av europeiska identiteter. Skapandet av en europeisk identitet är obefogad i denna tidsperiod. Vad som behövs för en europeisk integration är en respekt för allas olika europeiska identiteter, utan att behöva glömma sin egen.
Original languageEnglish
PublisherSociology of Law, Lund University
Number of pages35
Publication statusPublished - 2003

Subject classification (UKÄ)

  • Law and Society

Keywords

  • nationalism
  • european constitution
  • european identity
  • culture
  • Europe
  • norms
  • multiculturalism
  • patriotism

Fingerprint

Dive into the research topics of 'Skapandet av en föreställd gemenskap - det "nya Europa"'. Together they form a unique fingerprint.

Cite this