Skatteavtal och generalklausuler: Ett komparativt perspektiv

Research output: Book/ReportBookResearch

Abstract

Skatteavtal är folkrättsliga avtal som ingås mellan stater för att underlätta
gränsöverskridande ekonomiska aktiviteter. De avtalsslutande staterna är
skyldiga att begränsa sina skatteanspråk enligt avtalets regler. Denna bok
handlar om hur skatteavtalens funktion att begränsa nationella skatteanspråk
förhåller sig till nationella generalklausuler mot skatteflykt. Frågan
har blivit allt viktigare i och med att fler och fler stater inför sådana lagstiftade
generalklausuler.

I framställningen klarläggs särskilt hur folkrätten och statsrätten inverkar
på hur skatteavtal och generalklausuler interagerar. Boken innehåller även
en komparativ studie mellan svensk och kanadensisk rätt för att illustrera
den betydelse som generalklausuler tillmäts vid tolkning och tillämpning av
införlivade skatteavtal i respektive rättsordning.

Skatteavtal och generalklausuler är relevant för rättsvetenskapliga forskare,
lagstiftare, domstolar, praktiker, studenter och andra som på ett eller annat
sätt kommer i kontakt med den internationella inkomstskatterätten. Den
riktar sig även till den som är intresserad av komparativ rätt.
Original languageSwedish
PublisherWolters Kluwer
Number of pages196
ISBN (Print)9789139018544
Publication statusPublished - 2016

Publication series

NameSkattebiblioteket
PublisherWolters Kluwer

Subject classification (UKÄ)

  • Law

Free keywords

  • fiscal law

Cite this