Skatterättslig tolkning på inkomstbeskattningens område - lagen i sitt systematiska sammanhang och vid (uppenbara) felformuleringar

Research output: Contribution to journalArticle

Abstract

I artikeln diskuteras om entydig skatterättslig lagtext alltid måste följas. Svaret är att legalitetsprincipen innebär att så är fallet, men att det i ”svåra fall” är problematiskt att tillämpa och tolka text isolerad från sitt sammanhang.
Det är inte givet vad som avgränsar den text eller det sammanhang som ska tolkas, men författaren menar att en tolkning av en regel i sitt systematiska sammanhang inte strider mot föreskriftskravet i regeringsformen. Även ”absurda” resultat, som skulle kunna bli följden av att läsa text isolerat, kan undvikas genom att läsa lagtext i sin kontext. För att förstärka förutsebarheten för sådana tillämpningar måste dock Högsta förvaltningsdomstolen bli än tydligare i sina domskäl för när det sker.
Original languageSwedish
Pages (from-to)167-184
JournalSkattenytt
Volume4
Issue number66
Publication statusPublished - 2016

Subject classification (UKÄ)

  • Law (excluding Law and Society)

Free keywords

  • systematiskt sammanhang
  • skatterättslig tolkning
  • inkomstskatt
  • legalitetsprincipen
  • finansrätt
  • fiscal law

Cite this