Skillnader i brandförekomst inom och mellan olika storstadsområden – en statistisk analys

Jerry Nilsson, Per-Olof Hallin, Mona Tykesson Klubien, Nicklas Guldåker

Research output: Book/ReportReportResearch

65 Downloads (Pure)

Abstract

Följande rapport är genomförd inom forskningsprojektet Bostadsbränder i storstadsområden - rumsliga skillnader och brandsäkerhetsarbete i den socialt fragmenterade staden. Projektet är finansierat av MSB och har Institutionen för Urbana studier på Malmö universitet och Institutionen för kulturgeografi och ekonomisk geografi vid Lunds universitet som bas. I denna rapport presenteras skillnader i brandförekomst inom och mellan olika storstadsområden mellan åren 2007 och 2015 i de räddningstjänstförbund, storstadsområden och kommuner som ingår i studien utifrån ett statistiskt perspektiv.
Original languageSwedish
Place of PublicationMalmö universitet och Lunds Universitet
PublisherDepartment of Human Geography, Lund University
Number of pages44
ISBN (Electronic)978-91-7895-167-3
Publication statusPublished - 2018

Publication series

NameBOSTADSBRÄNDER I BOSTADSOMRÅDEN
No.4

Subject classification (UKÄ)

  • Human Geography

Cite this