Slutrapport: Hållbar välfärd för den nya generationens socialpolitik

Translated title of the contribution: Final report: Sustainable welfare for a new generation of social policy

Research output: Book/ReportReportResearch

Abstract

Vårt samhälle står inför dubbla utmaningar vad gäller att ställa om till mer hållbar energi- och resursförbruking, och mer hållbara ekonomiska och sociala system, inklusive att minska växande ojämlikheter. För att nå Sveriges klimatmål samt Agenda 2030-målen måste resurs- och energiförbrukningen signifikant reduceras. Samtidigt finns det väldigt lite evidens för att denna reducering kan lyckas i en kontext av ekonomisk tillväxt (Parrique et al 2019; Hickel & Kallis 2020; Haberl et al 2021).

Målet med projektet har varit att utveckla nya generationens socialpolitik inom en posttillväxtkontext som är både socialt och ekologiskt hållbar, med särskilt fokus på kombinationen av expertkunskap och medborgares praxiskunskap. Vi tog avstamp i begreppet hållbar välfärd samt teorier om behov, vilka betonar
allmänmänskliga behov, samtidigt som kulturellt och socialt varierande
behovstillfredställare i förhållande till kontext tas i beaktande. Genom att
kombinera medborgarforum, enkätstudie och expertforum, har vi reflekterat över vårt nuvarande sätt att tillfredsställa våra behov och utvecklat en rad nya
behovstillfredställare som kan möjliggöra en skälig nivå av välbefinnande
samtidigt som planetens gränser respekteras och resurs- och energianvändning
minskas. Projektet ledde till nya kunskaper om hur den svenska befolkningen
resonerar kring hållbar behovstillfredställande inom planetära gränser. Projektet
har även undersökt allmänhetens stöd för ekosociala policyåtgärder som föreslogs av medborgarforumen inom fyra områden: arbetsliv/inkomstdistribution, kost, mobilitet och boende.
Translated title of the contributionFinal report: Sustainable welfare for a new generation of social policy
Original languageSwedish
Publication statusPublished - 2023 Jun 16

Subject classification (UKÄ)

  • Sociology (excluding Social Work, Social Psychology and Social Anthropology)
  • Social Sciences Interdisciplinary

Cite this