Socialpsykiatrien i Frederiksværk - Evaluering af psykiatrien 1995-99

Research output: Book/ReportBookResearch

Abstract

Abstract in Danish
Evalueringen er en kvalitativ procesevaluering, der beskriver psykiatriplanens iværksættelse, resultater, udviklingspotentiale samt visioner for det fremtidige arbejde. Der er ikke tale om en resultatevaluering med enkle og entydige anbefalinger, men om at tilvejebringe et grundlag for beslutninger vedrørende fremtidens serviceniveau og organisation.
Original languageDanish
PublisherFormidlingscentret Storkøbenhavn
ISBN (Print)87-90817-13-3
Publication statusPublished - 2000

Subject classification (UKÄ)

  • Social Work

Cite this