Sociologi genom litteratur. Skönlitteraturens möjligheter och samhällsvetenskapens begränsningar

Christofer Edling (Editor), Jens Rydgren (Editor)

Research output: Book/ReportAnthology (editor)Research

Abstract

Skönlitteraturen illustrerar samhällsvetenskapliga kärn­resonemang, den väcker nya frågor om människans existentiella villkor och den sprider nytt ljus över vårt sätt att se på världen. Men trots att samhällsvetenskapen kan sägas ha uppstått under samma epok som den moderna litteraturen, och trots att de har fascinationen inför samhället och det s­ociala samspelet gemensamt, så har skönlitteraturen märkligt nog inte någon naturlig plats i samhällsvetarens verktygslåda. Sociologi genom litteratur tjänar både som en reflektion över samhällsvetenskapens egenart och som en inbjudan till samhällsvetare att använda skönlitteraturen som ett fönster mot den sociala verkligheten.
Original languageSwedish
PublisherArkiv
Number of pages336
ISBN (Print)9789179242701
Publication statusPublished - 2015

Subject classification (UKÄ)

  • Sociology

Free keywords

  • Sociologi

Cite this