Sociologins klassiker: Upptäckter och återupptäckter

Lisa Eklund (Editor), Bo Isenberg (Editor)

Research output: Book/ReportBookResearchpeer-review

Abstract

Människan gör samhället – formar, utvecklar, bevarar. Men samhället gör också människan – människan formas och utvecklas i och genom samhället. Detta är den klassiska sociologins stora insikt. Sociologins klassiker – upptäckter och återupptäckter presenterar tjugotvå sociologiska tänkare som med stor spännvidd varierar denna grundläggande sociologiska insikt som i dag äger större giltighet än någonsin.

Sociologins klassiker presenterar grundfrågor och centrala begrepp hos klassiker, från Auguste Comte till Alva och Gunnar Myrdal. Unika särdrag behandlas liksom likheter med andra klassiker. Boken betonar den klassiska sociologins aktualitet för analysen av vårt eget samhälle. Ett syfte med antologin är att vidga förståelsen av klassisk sociologi och inkludera dem som tidigt skrev viktiga sociologiska verk men som inte fått den uppmärksamhet de förtjänar. I många av bokens kapitel presenteras sociologiska tänkare för första gången på svenska.

Sociologins klassiker vänder sig till studenter i sociologi och annan samhälls-­ och beteendevetenskap på grundnivå. Boken kan med fördel utgöra grunden för hur hela kurser organiseras. Den är också lämplig för studenter och forskare som söker introduktioner till enskilda sociologiska tänkare.
Original languageSwedish
Place of PublicationLund
PublisherStudentlitteratur AB
ISBN (Print)978-91-44-14106-0
Publication statusPublished - 2022

Subject classification (UKÄ)

  • Sociology
  • Political Science
  • Economics and Business

Cite this