Språkutveckling och språkstörning hos barn. D. 1, Fonologi, grammatik, lexikon

Ulrika Nettelbladt, Eva-Kristina Salameh

Research output: Book/ReportBookResearch

Abstract

Boken behandlar språkutveckling och språkstörning hos enspråkiga barn.

Först presenteras aktuella definitioner av språkstörning och ges en historisk översikt av ämnet. Därefter beskrivs fonologisk, grammatisk och lexikal utveckling hos barn med typisk språkutveckling samt ges en översikt av teoribildningen inom respektive område. Problem inom fonologi, grammatik och lexikon hos barn med språkstörning tas upp och olika förklaringsmodeller presenteras. Till sist behandlas bedömning och intervention av barn med språkstörning. Boken innehåller många autentiska exempel från svenska barn.

Boken är främst avsedd för logopedstudenter och logopeder. Den kan även läsas av specialpedagoger, psykologer och läkare samt vara av intresse för studenter i språkvetenskapliga ämnen och psykologi.
Original languageSwedish
PublisherStudentlitteratur AB
Number of pages325
ISBN (Print)9789144017716
Publication statusPublished - 2007

Subject classification (UKÄ)

  • Other Medical Sciences not elsewhere specified
  • Otorhinolaryngology

Cite this