Abstract

Hanteringen av stallgödsel i jordbruket orsakar en stor del av utsläppen av ammoniak i Sverige. För att uppnå Sveriges mål om att minska utsläppen av ammoniak behöver jordbrukare utföra åtgärder som minskar utsläppen av ammoniak. Samtidigt är det viktigt att ta hänsyn till hur åtgärder som minskar ammoniakutsläppen också kan bidra till att minska utsläpp av växthusgaserna metan och lustgas. Här diskuterar vi möjliga förändringar av existerande stöd till åtgärder (i huvudsak inom EU:s gemensamma jordbrukspolitik) och möjliga nya stöd för att öka genomförandet av åtgärder som minskar utsläppen av ammoniak och växthusgaser. Våra beräkningar indikerar att jordbruksstödens
stödnivåer behöver höjas för att upptaget av åtgärder ska öka. Vi finner också att kostnadseffektiviteten av utförda åtgärder, det vill säga miljönytta per stödkrona, kan öka genom att stöd till investeringar baseras på hur mycket investeringarna påverkar utsläppen av ammoniak och växthusgaser.
Original languageSwedish
PublisherAgriFood Economics Centre
Number of pages24
Publication statusPublished - 2023 Jun 1

Publication series

NameAgriFood Fokus
PublisherAgriFood Economics Centre
No.2023:6

Subject classification (UKÄ)

  • Agricultural Science, Forestry and Fisheries

Cite this