Svärd, sandaler och skandaler: antiken på film och i tv

Isak Hammar (Editor), Ulf Zander (Editor)

Research output: Book/ReportAnthology (editor)Research

Abstract

Antiken har alltid varit en tacksam tidsperiod för filmmakare. Men hur har antiken skildrats i olika tider och medier? I Svärd, sandaler och skandaler undersöker en rad skribenter från olika ämnen de uttryck antiken har tagit sig på film och i tv. Boken är den första i sitt slag på svenska.
I fem avdelningar behandlas relationen mellan den antika historien och dess sentida gestaltningar i rörliga bilder, alltifrån filmens tidiga glansdagar kring år 1900 till dagens tv-skildringar. Långt ifrån alltid är det historieskrivning eller litteratur om antiken som har bestämt hur epoken framställts i visuella medier. Till exempel har scenografi och kläder bidragit till att prägla föreställningar om vad som utmärkte antiken. Epoken har även använts i politiska och ideologiska syften. Exempelvis har Noa, Leonidas, Scipio Africanus och kung Arthur varit föremål för omtolkningar som syftat till att fylla dagspolitiska behov i fascismens Italien, efterkrigstidens USA eller det unga 2000-talets Storbritannien.
Svärd, sandaler och skandaler vänder sig främst till studenter och forskare i humanistiska ämnen som historia och arkeologi samt antik-, film- och religionsvetenskap, men är givetvis intressant för alla som är intresserade av hur dåtiden gestaltas i rörliga bilder.
Original languageSwedish
PublisherStudentlitteratur AB
Number of pages328
ISBN (Print)978-91-44-10253-5
Publication statusPublished - 2015

Subject classification (UKÄ)

  • Studies on Film
  • History

Free keywords

  • historiemedvetande
  • historiebruk
  • visuella medier
  • Antikreception
  • antikbruk
  • historia på film

Cite this