Svensk-tyska relationer kring sekelskiftet 1900. Politik och ekonomi vid tillkomsten av 1906 års svensk-tyska handels- och sjöfartstraktat

Research output: ThesisDoctoral Thesis (monograph)

Abstract

Undersökningen behandlar relationerna mellan Sverige och Tyskland från 1890-talet och fram till första världskriget med fokus på tillkomsten av 1906 års svensk-tyska handelstraktat. De handelspolitiska förbindelserna sätts här i relation till den inrikes- och säkerhetspolitiska situationen i respektive land och ses mot bakgrund av de maktpolitiska förhållandena och den handelspolitiska utvecklingen i Europa i stort. Genom 1906 års handelsavtal med Tyskland kom Sverige nämligen att integreras i det traktatsystem som – direkt eller indirekt – reglerade handelsförbindelserna på den europeiska kontinenten. Här finns en alltså en intressant parallell till nutida svensk politik och Sveriges integrering EU.
Original languageSwedish
QualificationDoctor
Awarding Institution
  • History
Supervisors/Advisors
  • Rystad, Göran, Supervisor
Award date1989 May 20
Publisher
Print ISBNs91-7966-079-7
Publication statusPublished - 1989

Bibliographical note

Defence details

Date: 1989-05-20
Time: 10:12
Place: Historiska institutionen i Lund

External reviewer(s)

Name: Vilhelm, Carlgren
Title: Professor
Affiliation: Utrikesdepartementets arkiv

---

Subject classification (UKÄ)

  • History

Cite this