Talande kroppar. Ritual och återupprättelse

Research output: Contribution to journalArticlepeer-review

Abstract

I denna artikel diskuteras betydelsen av kroppen som en uppmärksam och aktiv aktör i rituell praktik, förankrad i en specifik social och historisk kontext, de kanadensiska mi’kmaqindianernas livsvärld. Mi’kmaqs möjlighet att arbeta om den kulturella kropp det dominerande samhället har implementerat i dem, öppnar nya vägar att göra sig av med destruktiva mönster som de medvetet eller omedvetet har byggt in i sina kroppar. Ritualen ger således en möjlighet till läkning för reservatsborna som oftast kommer till korta i hegemoniska kontexter samtidigt som den erbjuder en social bekräftelse av nya sätt att vara i världen.
Original languageSwedish
Pages (from-to)113-141
JournalChaos. Dansk-norsk tidsskrift for religionhistoriske studier
Issue number44
Publication statusPublished - 2005

Bibliographical note

The information about affiliations in this record was updated in December 2015.
The record was previously connected to the following departments: Centre for Theology and Religious Studies (015017000)

Subject classification (UKÄ)

  • History of Religions

Keywords

  • aktörsskap
  • kanadensiska mi'kmaqindianer
  • ritualer
  • kulturellt trauma

Cite this