Taleändring efter utslag eller tredskodom

Research output: Contribution to journalArticle

Abstract

Ett praktiskt problem som kan uppstå är att en kärande vill lägga till ett yrkande på väsentligen samma grund som ett tidigare framställt yrkande efter det att ett utslag i mål om betalningsföreläggande eller en tredskodom i tvistemål meddelats mot svaranden och denne begärt återvinning. Då gäller i vissa avseenden reglerna för överrättsprocess, men i andra avseenden ut­gör målet en (fortsatt) tingsrättsprocess. I artikeln diskuteras reglerna för denna typ av taleändringar, och det konstateras att de lösningar som valts i rättspraxis inte är alldeles entydiga och leder till en del följdproblem. En annan fråga som tas upp är om det är möjligt för en sökande i mål om betalningsföreläggande att göra taleändringar vid överklagande av ett ut­slag, något som det kan finnas behov av t.ex. om det på grund av en om­ständighet som inträffat efter utslaget finns anledning att höja ett yrkat belopp.
Original languageSwedish
Pages (from-to)22-39
JournalSvensk Juristtidning
Volume107
Issue number1/22
Publication statusPublished - 2022

Subject classification (UKÄ)

  • Law

Free keywords

  • Legal history
  • Civil and criminal procedure

Cite this