Teknologers förståelse av centrala begrepp i en kemiteknikkurs

Michaël Grimsberg, Thomas Olsson

Research output: Chapter in Book/Report/Conference proceedingPaper in conference proceedingpeer-review

Abstract

Under första terminen på kemiteknik-programmet läser teknologerna matematik, kemi och kemiteknik. Kemiteknik är ett helt nytt ämne för teknologerna jämfört med de övriga. Den beräkningsmässiga delen av kemitekniken läses under 2 läsperioder.
Ett didaktiskt projekt[1] har utförts där teknologernas förståelse av grundläggande begrepp undersöktes med hjälp av intervjuer vid två tillfällen under kursen. Resultatet från intervjuerna kompletterades med de fritextkommentatarer som teknologerna fick göra om motsvarande avsnitt i kursboken.
Resultatet har gett en bild om hur förståelse av centrala begrepp byggs upp. Denna information gör att undervisningen kan förändras så att teknologernas förståelse av centrala begrepp kommer tidigare under kursen vilket leder till att efterföljande delar förstås snabbare.
Original languageSwedish
Title of host publication[Host publication title missing]
PublisherLunds Tekniska Högskola
Number of pages3
Publication statusPublished - 2005
EventLTHs 3:e Pedagogiska inspirationskonferens, 2005 - Lunds tekniska högskola, Lund, Sweden
Duration: 2005 May 312005 May 31

Conference

ConferenceLTHs 3:e Pedagogiska inspirationskonferens, 2005
Country/TerritorySweden
CityLund
Period2005/05/312005/05/31

Subject classification (UKÄ)

  • Chemical Engineering
  • Pedagogy

Free keywords

  • SoTL

Cite this