The social worker-client relationship in the digital era: a configurative literature review

Kettil Nordesjö, Gabriella Scaramuzzino, Rickard Ulmestig

Research output: Contribution to journalArticlepeer-review

Abstract

Relationen mellan socialarbetare och klienter beskrivs som central för socialt arbete men är ett brett och mångtydigt begrepp. Idag stärks och utmanas relationen genom digitalisering. Syftet med denna konfigurativa litteraturöversikt är att förstå hur forskning om socialt arbete mellan 2015 och 2020 beskriver och analyserar digitaliseringens betydelse för relationen mellan socialarbetare och klient. Tre teman visar digitaliseringens fördelar och nackdelar, hur digitaliseringen genererar nya etiska frågor och dilemman, och de olika teoretiska perspektiv som används. Framtida forskning bör gå längre än för- och nackdelar med digitalisering och bör använda teori för att utmana data, belysa klientperspektiv och ställa ytterligare frågor.
Translated title of the contributionRelationen mellan socialarbetare och klient i den digitala eran:: en konfigurativ litteraturöversikt
Original languageEnglish
Pages (from-to)303-315
Number of pages14
JournalEuropean Journal of Social Work
Volume25
Issue number2
Early online date2021 Aug 20
DOIs
Publication statusPublished - 2022

Subject classification (UKÄ)

  • Social Work

Free keywords

  • digitalisation
  • social worker-client relationship
  • literature review
  • client
  • user perspective
  • ethics
  • social work
  • social worker

Cite this