The Stepchild Controversy: Unfortunate Dichotomies in Socio-Legal Theory

Research output: Chapter in Book/Report/Conference proceedingBook chapterResearchpeer-review

Abstract

Kapitlet handlar om beklagliga dikotomier i rättssociologisk teori, som till exempel dikotomin rätt/samhälle. Upprätthållandet av sådana dikotomier hämmar rättssociologisk teoriutveckling. Kapitlet tar sin utgångspunkt i en debatt som initierades 1998 av Reza Banakar och som handlade om vad Banakar ansåg vara den rättssociologiska teorins underutvecklade tillstånd, eller rättssociologins identitetskris som styvbarn till juridik och sociologi. De flesta av inspelen i debatten accepterar dikotomin rätt/samhälle, det vill säga en syn på rätten som teoretiskt frikopplad från samhället. I kapitlet hävdas att detta är ett misstag och att vi istället bör inse att rätten är djupt invecklad i allt samhällsliv. Rättssociologin bör fokusera på att att studera normativitet i samhället och utgå från att rätten först och främst är ett socialt fenomen och inte ett slutet system, avskuret från övriga samhället. Mina argument är influerade av den vetenskapsfilosofiska riktningen kritisk realism.
Translated title of the contributionStyvbarnskontroversen: beklagliga dikotomier i rättssociologisk teori
Original languageEnglish
Title of host publicationCombining the Legal and the Social in Sociology of Law
Subtitle of host publicationAn Homage to Reza Banakar
EditorsHåkan Hydén, Roger Cotterrell, David Nelken, Ulrike Schultz
Place of PublicationLondon
PublisherBloomsbury Publishing
Chapter5
Pages59-68
ISBN (Print)9781509959389
Publication statusPublished - 2023 Feb 23

Subject classification (UKÄ)

  • Law and Society

Cite this