Tidstrender för perfluorerade ämnen i plasma från svenska kvinnor 1987-2007

Anna Axmon, JONATAN AXELSSON, Kristina Jakobsson, Christian Lindh, Bo A Jönsson

Research output: Book/ReportReportResearch

42 Downloads (Pure)

Abstract

Perfluorerade kemikalier (PFC) är en stor grupp ämnen som är misstänkt hormon- störande. De är svårnedbrytbara och stannar länge i både miljö och människa. De mest kända PFC är PFOS och PFOA. Dessa användes under många år för att im- pregnera textilier, skor, möbler och mattor, i golv- och bilvax och målarfärger, mm. Användningen började minska i början av detta århundrade då PFOS och PFOA ersattes av andra PFC. Vi använde sparade plasmaprover från 80 kvinnor. Proven togs ursprungligen mellan 1987 och 2007 i samband med bröstförminskningsoperationer, från kvinnor som vi- sade sig friska vid screening för ärftlig cancer och från kvinnor vars äkta män hade cancer. Proverna analyserades för ett antal olika PFC (se textruta nedan), och vi undersökte därefter tidstrender för varje kemikalie. Vi tittade dels på linjära tidstrender, dvs vi an- tog att förändringen i halter var lika stor för varje år, och dels på förändringar mellan perioderna före 1990, 1990-2000 och efter 2000. • PFNA och PFDA ökade över hela tidsperioden, men allra mest efter 2000. Från 1987 till 2007 ökade PFNA med 305% och PFDA med 312%. • PFUnDA ökade med 155% från 1987 till 2007. Detta berodde framför allt på en stor ökning från 2000 och framåt. • PFOS och PFOA låg som högst under perioden 1990-2000. Sett över hela studieperioden, dvs 1987 till 2007, minskade PFOS med 36% och PFOA med 7%. • Även PFHxS låg som högst under perioden 1990-2000. Till skillnad från PFOS och PFOA uppvisade PFHxS en ökning – 142% – mellan 1987 och 2007.
Original languageSwedish
PublisherArbets- och miljömedicin
Number of pages4
Publication statusPublished - 2014

Publication series

NameArbets- och miljömedicin Lund
No.15
Volume2014

Subject classification (UKÄ)

  • Environmental Health and Occupational Health

Cite this