Abstract

De 10 EPA som presenteras här (Fakta 1) har tagits fram av läkare och studenter som representerar läkarutbildningarna vid samtliga lärosäten. Utvecklingsarbetet baserades på internationell litteratur och förslagen har genomgått valideringsprocesser [2]. Samtliga avser aktiviteter som ingår i en läkares dagliga arbete och som läkaren ska klara självständigt (i förhållande till handledare) första dagen som legitimerad läkare. Det är samtidigt viktigt att poängtera att de bara täcker in en del av examensmålen för läkare.
Original languageSwedish
Number of pages1
JournalLäkartidningen
Volume47
Issue number19
Publication statusPublished - 2019

Subject classification (UKÄ)

  • Educational Sciences
  • Clinical Medicine

Cite this