Tobias Norlind: musikforskare, museichef, folkhögskoleman

Translated title of the contribution: Tobias Norlind: musicologist, museum director, folk highs school educator

Research output: Book/ReportAnthology (editor)Research

Abstract

Tobias Norlind (1879–1947) var en allsidig och mycket produktiv vetenskapsman. I denna antologi behandlas olika sidor i hans verksamhet. Vid Lunds universitet var han med om att göra det möjligt att bedriva akademiska studier i musik. Parallellt med detta var han rektor vid flera nya folkhögskolor och undervisade vid dem. Båda dessa sidor fortsatte han med efter att ha flyttat till Stockholm. Där blev han också chef för Musikhistoriska museet. Hela tiden bedrev han forskning i musikhistoria, om folkmusik och om musikinstrument. Av bibliografin i antologin framgår omfattningen och bredden av hans författarskap. År 2019 var det 100 år sedan Norlind var delaktig i att starta Svenska samfundet för musikforskning och Svensk tidskrift för musikforskning.
Translated title of the contributionTobias Norlind: musicologist, museum director, folk highs school educator
Original languageSwedish
Place of PublicationLund
PublisherTobias Norlind-samfundet för musikforskning
Number of pages176
ISBN (Print)978-91-519-1110-6
Publication statusPublished - 2019 May 28

Subject classification (UKÄ)

  • Arts
  • History and Archaeology

Free keywords

  • Norlind, musicology, organology, folk high school, bibliography
  • Norlind, musikforskning, organologi, folkhögskola, bibliografi

Cite this