Toleransens gränser: Religionspolitiska dilemman i det tidiga 1700-talets Sverige och Europa

Research output: ThesisDoctoral Thesis (monograph)

1934 Downloads (Pure)

Abstract

Var går gränsen för vilka avvikelser från samhällets grundvalar som kan tolereras? När så kallade pietister framträdde i Sverige vid 1700-talets början uppstod en ny problematik kring toleransens gränser i Sveriges historia. Till skillnad från i övriga Europa hade dessförinnan religiösa avvikare inte funnits i någon större omfattning. Pietisterna uppfattades som ett hot mot den gemensamma religionsutövningen, ordningen och samhället i stort. Med utgångspunkt i statliga utredningar analyseras i denna bok diskussioner och förhandlingar om toleransens gränser för umgängesliv, avvikande beteende och yttranden i tal och skrift. Dessa tre teman blev föremål för storpolitik och vardagliga konflikter med inslag av hedersföreställningar, censurärenden och enhetspolitik, ständigt med frågan om vad som utgjorde oönskade rubbningar av samhället hängande i luften.
Original languageSwedish
QualificationDoctor
Awarding Institution
  • National Graduate School of History
Supervisors/Advisors
  • Werner, Yvonne Maria, Supervisor
Place of PublicationLund
Publisher
ISBN (Print)978-91-88473-53-0
ISBN (electronic) 978-91-88473-54-7
Publication statusPublished - 2017 Oct 6

Subject classification (UKÄ)

  • Humanities
  • History
  • Ethics
  • History of Religions
  • History of Ideas

Cite this