Traumasjukvården har satts under luppen i södra sjukvårdsregionen. Peer review-system för bättre vård

Translated title of the contribution: Trauma care in the Southern region scrutinized. Peer review system for better care

Else Ribbe, Maria Cornelius, Goran Emtersjo, Pelle Gustafson, Kjell Ivarsson, Anders Jacobsson, Par Lindgren, Birger Pålsson, Thomas Troeng

Research output: Contribution to journalArticlepeer-review

2 Citations (SciVal)

Abstract

I södra sjukvårdsregionen har ett arbete inletts för att kontinuerligt genomföra sakkunniga granskningar (sk peer review) av traumasjukvården inom regionen.

I en första granskningsomgång har sex akutsjukhus deltagit. Resultaten har sammanställts i ett granskningsdokument, som gett upphov till såväl uppmärksamhet och diskussion som konkreta åtgärder på det granskade sjukhuset.

Granskningsdokumentet har i flera fall fungerat som påtryckningsmedel för att få genomföra önskade förbättringar, tex nyanskaffning av utrustning, justering av traumaorganisationen eller stärkande av kirurgens roll.

Granskningsarbetet har genomförts av »Södra sjukvårdsregionens traumagrupp«.

Förhoppningen är att arbetet ska fungera som en resurs för utveckling av traumasjukvården både inom regionen och för det enskilda sjukhuset.
Translated title of the contributionTrauma care in the Southern region scrutinized. Peer review system for better care
Original languageSwedish
Pages (from-to)2470-2472
JournalLäkartidningen
Volume103
Issue number35
Publication statusPublished - 2006

Bibliographical note

The information about affiliations in this record was updated in December 2015.
The record was previously connected to the following departments: Department of Orthopaedics (Lund) (013028000), Emergency medicine/Medicine/Surgery (013240200)

Subject classification (UKÄ)

  • Orthopedics
  • Clinical Medicine

Cite this